Läkare

Läkare

Läkarbemanning

Vi på Omsorg & Behandling kan erbjuda bemanning av läkare

Rekryteringsprocessen av läkare tar vi på stort allvar. Vi har krav på minst två års erfarenhet, referenstagning (två chefsreferenser), personlig intervju och vi utför årlig kontroll hos Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och Inspektionen av vård och omsorg (IVO) för eventuell anmärkning, prövotid eller disciplinpåföljd. Kontrollen omfattar både anmälningar till HSAN och tillsynsärenden i Socialstyrelsens/IVO:s diarium.

Kontakt
[email protected]
Kriebsensgatan 18, 632 20 ESKILSTUNA