GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDDSUTBILDNING

Omsorg & Behandling utbildar ditt företag i grundläggande brandskydd. En utbildning som räddar liv.

GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDDSUTBILDNING

Utbildningen består i teoretisk och praktisk träning.

Grundläggande brandskyddsutbildning!
Tidsåtgång: 3-4 timmar/ kurstillfälle
Antal deltagare: upp till 12 personer

För att hålla utbildningen uppdaterad praktiskt och teoretiskt, kunna ta del av nya riktlinjer och rekommendationer, så rekommenderar vi att man gör en uppföljning av sin utbildning en gång per år

Förkunskaper Brandskyddsutbildning
Inga tidigare kunskaper krävs. Vi anpassar nivån på utbildningen efter era förkunskaper, vare sig ni testar brandskyddsutbildning för första gången och behöver innehåll på grundnivå eller har gått en brandskyddsutbildning tidigare och önskar mer fördjupad kunskap.
Våra instruktörer är brandmän med verkliga erfarenheter och höga kunskaper inom brandskydd

Lärandemål i grundläggande brandskyddsutbildning 
Kursinnehåll


Lagstiftning

 • Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
 • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Brandkunskap
 • Brandtriangeln
 • Brandförlopp
Förebyggande
 • Brandrisker, på arbetsplatsen, hemma och på allmänna platser
 • Brandorsaker, vad orsakar bränder
Brandtekniska åtgärder
 • Brandceller
 • Sprinklersystem, rökluckor, mm.
 • Utrymningslarm, automatiska brandlarm
 • Utrymningsvägar
 • Risker med utrymning
 • Hur utrymning ska gå till

Praktiska övningar
Praktisk släckövning med brandsläckare och brandfilt

Intresseanmälan

Kontakt
[email protected]
Kriebsensgatan 18, 632 20 ESKILSTUNA