S-HLR barn

Omsorg & Behandling utbildar vårdpersonal i Hjärt-lungräddning. En utbildning som räddar liv.

S-HLR barn

Som deltagare i vår utbildning S-HLR barn får du lära dig att
 
 • grundläggande HLR till barn, en- livräddarteknik
 • grundläggande HLR till barn, två- livräddarteknik 
 • handgrepp för att kunna hjälpa barn med luftvägsstopp
 • hantering av enkla hjälpmedel till barn samt rutiner för larm och träning av samarbete vid akuta situationer
 • efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra S-HLR barn enligt gällande riktlinjer
 • efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning                  
                                                               
Lärandemål för grundutbildning i S-HLR barn
 
Efter genomförd utbildning ska du kunna
 
 • känna till de vanligaste orsakerna till hjärtstopp hos barn och hur man kan förebygga
 • förstå varför handlingsplanerna för HLR till barn respektive vuxna är olika
 • kunna utföra rätt åtgärder till barn med hjärtstopp, andningsstopp och luftvägsstopp både som privatperson och i sin yrkesfunktion
 
Våra instruktörer har lång erfarenhet från sjukvården och är legitimerade sjuksköterskor.
 
Hjärtstartare
Genomgång och demonstration av hjärtstartare.
Starta hjärtstartaren och följa instruktioner och
information om defibrillering för att starta hjärtat
 
Kursinnehåll
För att hålla utbildningen uppdaterad praktiskt och teoretiskt, kunna ta del av nya riktlinjer och rekommendationer, så rekommenderar vi att man gör en uppföljning av sin utbildning en gång per år.  
 
Hjärtstartare i kombination med HLR räddar liv!
Tidsåtgång: 3-4 timmar / kurstillfälle
Antal deltagare: 2-6 personer
Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång per år
 
Förkunskaper S-HLR barn
 • inläst kursbok S-HLR barn och materialet ’’Överlevnad efter hjärtstopp’’
 • genomförd webbutbildning med godkänt resultat
 
Vi säljer hjärtstartare, vill du eller ditt företag ha offert på hjärtstartare med utbildning vänd er med förtroende till oss!

Kontakt
[email protected]
Kriebsensgatan 18, 632 20 ESKILSTUNA