Skattekort

Skattekort

Ansöka om Norskt skattekort och personnummer

Om du arbetar i Norge måste du även betala skatt i Norge. För att kunna göra detta krävs det att du har ett skattekort(skattesedel) och ett Norskt identitetsnummer,
D-nummer eller Norskt personnummer (fødselsnummer). Dessa behövs också om du ska ha möjligheten att öppna ett bankkonto i Norge vilket du måste ha för att få ut lön. Om du inte har ett skattekort kommer arbetsgivaren preliminärt att dra av 50% i skatt på din lön. En stor del av pengarna får du tillbaka då du deklarerar men beroende på när du börjar arbeta kan det dröja upp till ett år innan du får tillbaka pengar. Därför är det viktigt att du ordnar med ett skattekort och ett personnummer så fort som möjligt då du ska påbörja ditt spännande uppdrag i Norge!

Det tar ca 2-4 veckoratt få ditt skattekort från den dagen du ansöker. Ansökningsprocessen kräver ett personligt möte och en ID-kontroll på någon av skattekontoren i Norge. De kontor du kan vända dig till för att ansöka om skattekort och D-nummer hittar du här:

http://www.skatteetaten.no/en/Person/Tax-deduction-card-and-advance-tax/Foreign-employees/Offices-for-ID-validation/

När ditt skattekort slutat gälla( gäller dig med D-nummer) behöver du inte ansöka om ett nytt via ett personligt möte utan du behöver endast skicka in en ifyll blankett (RF -1209BE) till ett Norskt skattekontor och de skickar därefter ut ett nytt skattekort till den adress du angett.

Blanketten RF-1209BE hittar du även Här: http://www.skatteetaten.no/upload/Skjemaer/alltid/RF-1209BE.pdf


Du måste ha med dig följande till ditt möte på det Norska skattekontoret:

- Ett giltigt Id-kort där nationalitet framkommer. Pass är at rekommendera.

- Ett stämplat personbevis. Det går att beställa på plats på ett svenskt skattekontor eller på skatteverket.se

- Ett intyg om ett skriftligt arbetserbjudande/bokat arbete i Norge. Detta för att kunna motivera varför du behöver ett skattekort och ett Norskt personnummer.


D-nummer eller ett Norskt personnummer?

Ett D-nummer är ett temporärt personnummer. Du ansöker om det samtidigt som du ansöker om skattekort. Ett D-nummer får du om du planerar att jobba och vistas i Norge i 6 månader eller mindre. Planerar du däremot att vistas i landet och arbeta i 6 månader eller mer får du direkt ett

norskt personnummer. Ett D-nummer gäller hela livet men kan behöva återaktiveras om du ska åka och arbeta i Norge ytterligare perioder efter hemkomst.


Det är viktigt att känna till skillnaden mellan ett D-nummer och ett Norskt personnummer. Om du får ett Norskt

personnummer(fødselsnummer) blir du folkbokförd i Norge viket kan medföra att du förlorar rätten till vissa bidrag och dyl. du får i Sverige, däremot kan du får rätt till vissa bidrag i Norge. För mer info vad som gäller just dig kontakta skatteverket.se.


Behöver du mer information? Kontakta då följande instanser för att få reda på mer om inkomstskatt mm.


- Nordisk Etax- https://www.nordisketax.net/main.asp?url=/hem.asp&c=nor&l=sve

-Svenska Skatteverket. PÅ följande sida kan du hitta information om arbete och inkomstskatt i Norge. http://www.skatteverket.se/skatter/internationellt/norge/norge.4.34a801ea1041d54f9e280001657.html

-Skattetaten.no - Norges motsvarighet till skatteverket


Se även cribsnorge.se för all praktisk information när det gäller att bo och arbeta i Norge!

Kontakt
[email protected]
Kriebsensgatan 18, 632 20 ESKILSTUNA