HLR med Hjärtstartare

Omsorg & Behandling utbildar dig och ditt företag i Hjärt-lungräddning. En utbildning som räddar liv.

HLR med Hjärtstartare

Som deltagare i vår utbildning vuxen-HLR får du lära dig att
 
 • Utföra HLR
 • Använda en hjärtstartare
 • Åtgärder vid luftvägsstopp
 • Kännedom om handlingsplan vid drunkning                  
                                                               
Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning och efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.
 
Lärandemål i grundutbildning i Vuxen HLR
 
Efter genomförd utbildning ska du kunna
 
 • identifiera hjärtstopp
 • larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • utföra HLR med god kvalitet
 • starta hjärtstartaren och följa instruktioner
 • lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • identifiera luftvägsstopp
 • utföra ryggslag och buktryck
 • kontrollera livstecken
 • skapa öppen luftväg


Våra instruktörer har lång erfarenhet från sjukvården och är legitimerade sjuksköterskor.

Hjärtstartare
Genomgång och demonstration av hjärtstartare.
Starta hjärtstartaren och följa instruktioner och
information om defibrillering för att starta hjärtat
 
Kursinnehåll
För att hålla utbildningen uppdaterad praktiskt och teoretiskt, kunna ta del av nya riktlinjer och rekommendationer, så rekommenderar vi att man gör en uppföljning av sin utbildning en gång per år.  

Hjärtstartare i kombination med HLR räddar liv!
Tidsåtgång: 3-4 timmar/ kurstillfälle
Antal deltagare: 10-12 personer
Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång per år
 
Förkunskaper HLR med Hjärtstartare
Inga tidigare kunskaper krävs. Vi anpassar nivån på utbildningen efter era förkunskaper, vare sig ni testar HLR för första gången och behöver innehåll på grundnivå eller har gått en HLR-utbildning tidigare och önskar mer fördjupad kunskap.

Vi säljer hjärtstartare, vill du eller ditt företag ha offert på hjärtstartare med utbildning vänd er med förtroende till oss!

Kontakt
[email protected]
Kriebsensgatan 18, 632 20 ESKILSTUNA