A-HLR barn

Omsorg & Behandling utbildar sjuksköterskor och läkare i Hjärt-lungräddning

A-HLR barn

Som deltagare i vår utbildning A-HLR barn får du lära dig att
 
 • bedöma svårt sjuka barn
 • praktiska övningar med luftvägshantering
 • HLR-teknik
 • defbrillering
 • intraosseös nålsättning
 • vätsketillförsel
 • teamträning med scenarioövningar                  
                                                               
Lärandemål för grundutbildning i A-HLR barn
 
Efter genomförd utbildning ska du kunna
 
 • förstå bakomliggande orsaker till hjärt- och andningsstopp hos barn
 • förstå vikten av att starta HLR tidigt
 • kunna larma och förstå hur larmorganisationen fungerar
 • kunna göra HLR med god kvalitet
 • kunna använda hjälpmedel inklusive syrgas och sugutrustning för att understödja andningen hos ett barn
 • kunna handlingsplanen för A-HLR till barn
 • kunna förstå vilka arytmier som skall defibrilleras eller inte samt hur du använder en defibrillator på ett säkert sätt och effektivt sätt till barn
 • förstå vikten av en regelbunden träning och kontroll av akututrustning
Våra instruktörer har lång erfarenhet från sjukvården och är legitimerade sjuksköterskor.
 
Hjärtstartare
Genomgång och demonstration av hjärtstartare.
Starta hjärtstartaren och följa instruktioner och
information om defibrillering för att starta hjärtat
 
Kursinnehåll
För att hålla utbildningen uppdaterad praktiskt och teoretiskt, kunna ta del av nya riktlinjer och rekommendationer, så rekommenderar vi att man gör en uppföljning av sin utbildning en gång per år.  
 
Hjärtstartare i kombination med HLR räddar liv!
Tidsåtgång: 1 heldag / kurstillfälle
Antal deltagare: 2-6 personer
Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång per år
 
Förkunskaper A-HLR barn. Deltagare skall:
 • ha gått svenska HLR rådets kurs i S-HLR barn eller repeterat under de senaste 6 månaderna
 • ha läst in kursboken i god tid innan kurstillfället
 • känna dig säker på HLR teknik, dvs bröstkompressioner och inblåsningar
 • ha genomfört HLR-rådets webbutbildningar och blivit godkänd på nyckelfrågor
 
Vi säljer hjärtstartare, vill du eller ditt företag ha offert på hjärtstartare med utbildning vänd er med förtroende till oss!

Kontakt
[email protected]
Kriebsensgatan 18, 632 20 ESKILSTUNA